Cinsel Terapi

Cinsel Terapide Dr. Cem KEÇE Modeli

CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri; Cinsel Terapide Dr. Cem Keçe Modeli’nin prensiplerini, Prof. Dr. Gerald Weeks, Joseph LoPiccolo, Masters ve Johnson, François de Carufel, Bernie Zilbergeld, Barry W. McCarthy, Michael E. Metz, Julia Heiman ve Helen Singer Kaplan’ın psikoterapötik yaklaşımlarını, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol göstericiliği eşliğinde keşif) ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelini esas alır. “CİNSEL EĞİTİM VİDEOLARI EŞLİĞİNDE” oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen teknikleri öğretir.

Bütümsel Yaklaşım

İyi bir cinsel tedavi uzmanı olabilmek için Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri’ne ek olarak evlilik ve ilişki terapisi tekniklerini, psikoterapötik becerileri ve genel psikoterapi yaklaşımlarına hakim olmak, insanın ruhsa gelişim evrelerini, fizyolojisini ve anatomisini bilmek gerekir. Bu nedenle CİSED birbirini tamamlayan bütünsel bir yaklaşımla”Evlilik Terapisi Eğitimi” ve “Psikoterapi Eğitimi” verir. CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri’ni taklitlerinden ve diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli farklılıklardan biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, “multi-disipliner yaklaşımı” ve “insana bütünsel pencereden bakışı” her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır. Cinsel sağlık biliminde her şeyin bir bütünün yansıması olduğu temel farkındalığından hareketle, kişinin ve çiftin tüm yaşam alanlarına bir bütün olarak bakar. Bütünsel yaklaşımının yanında, son derece sistematik bir yapıya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, başlangıcı ve sonu belli olan bir yapı içinde, ne cinsel terapistin ne de cinsel terapi alan danışanların terapi süreçlerinde kaybolmasına izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaşabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklaşım, cinsel terapi alan kişinin veya çiftin cinsel terapi süreci dışında kendi yaşamında da kullanabileceği yeni aşk oyunları, güzel sevişme sanatı ve seks oyuncaklarını kullanma, geleceğe ve çözüme odaklanma ve kısa sürede kendi cevaplarına ulaşabilme gibi beceriler kazanmasını da destekler. Çünkü CİNSEL TERAPİNİN VE CİNSEL TEDAVİLERİN AMACI, SEMPTOMUN GİDERİLMESİ DEĞİL, HAZ DOLU BİR SÜRECİN SONUNDA GÜZEL SEVİŞME SANATININ ÖĞRETİLMESİDİR.

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği