Evlilik Terapisi

Evlilik; doğumdan sonra ikinci bir yaşam dönemi olarak kabul edilen çiftler için oldukça önem taşıyan kişisel ve toplumsal bir olaydır. Evlilik terapisi, evlilik öncesi eş seçimi ve evlilik dönemlerini kapsamaktadır. Evlilik öncesinde bireylerin önce kendilerini sonra partnerlerini iyi tanımaları gerekmektedir. Çiftler birbirlerinin yaşamdan, gelecekten ve evlilikten ne beklediklerini bilmeli ve gerçekçi beklentiler üzerinde durmalıdırlar.

Evlilik terapisti, çiftlerin kendilerini anlamalarını, yeni iletişim becerileri geliştirmelerini, sorunları ile ilgili içgörü kazanmalarını ve var olan etkileşim sisteminin dengesini değiştirmeye çalışmalıdır. Evlilik terapisi bundan sonra yola beraber mi ayrı mı devam edileceği konusunda kararın netleştiği bir süreç olup bir evliliği kurtarma terapisi değildir. Evlilik terapisinin amaçları arasında duygusal sıkıntıları azaltılmak, eşlerin hem birlikte hem de bireysel olarak iyilik hallerini desteklemek, sorun çözmeye yönelik becerilerini artırmak, sağlıklı başetme yöntemleri geliştirmelerini sağlamak ve eşlerden her birinin ve ilişkinin büyümesini desteklemek yer alır.

Evlilikte yer alan başlıca sorunlar nelerdir?

İletişim eksikliği, çocukların bakımı ve yetiştirilmesindeki farklı bakış açıları, akraba ilişkileri, ekonomik sorunlar, cinsel hayatla ilgili sorunlar, sorun çözmede kullanılan hatalı davranışlar, iş problemleri evlilikte önemli sorunlara yol açabilmektedir.

İyi giden evliliğin sırları nelerdir?

İyi giden bir evlilik için sevgi, saygı, paylaşma ve hoşgörü başta olmak üzere çiftlerin diyalog halinde olmaları, birbirlerini etkin bir şekilde dinleyebilmeleri gerekmektedir. Daha önce yaşadıkları ve kendilerine iyi gelen anların aynısını ya da benzerlerini tekrarlayarak, çatışmada sorunları çözmek yerine ortaya çıkan duyguya odaklanarak, misilleme yapmaktan kaçınarak mutlu bir evliliğe sahip olmak mümkündür. Çiftler öfkenin tehlikeli bir durum olduğunu bilmeli eleştiri, savunma, küçümseme, duvar örme, baskı kurma ve saldırganlık gibi davranışların ise evliliği derinden sarsacağını kabul ederek hareket etmelidirler.

Evlilik terapisi ne zaman yapılmaz?

Fiziksel şiddet varlığında, eşlerden birinin ya da her ikisinin gerçekten boşanmayı istediği durumlarda, eşlerden birinin kaygı ya da korku nedeniyle terapiye gelmeyi reddettiği durumlarda, şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların varlığında çiftlere evlilik terapisi yapılması uygun değildir.

Evlilik terapisinde süreç nasıl başlar ve nasıl ilerler?

Çoğu zaman danışanlar genellikle nasıl davranacaklarını ve bir sonraki adımda ne yapacaklarını öğrenmek için terapiye başvururular. Ancak bu terapistin görevi olmayıp çift için neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair yorumlar yapması da uygun değildir. Onun yerine terapist hatalı davranışlarının değiştirilmesine çifti teşvik eder. Bugün ya da geçmişe ait olumsuz bir yaşam olayı üzerine derinlemesine düşünmelerini sağlar. Zorlandıkları ya da depresyonda oldukları süreçlerde terapi odası çiftin özgürce konuşabileceği güvenli bir ortamdır ve çoğu zaman çiftlerin birbirlerine daha önce hiç söylemedikleri ya da hissettirmedikleri duygular bu odada gün yüzüne çıkar. Terapist çiftin iletişiminde tarafsız olmalı ve dengeyi sürdürmelidir.

Evlilik terapisi birkaç seans sürebileceği gibi birkaç yıl da devam edebilir. Ancak sıklıkla 3-6 ay sürmektedir. Seanslar 45 dk olup genellikle haftada bir ya da iki görüşme yapılır. Eşler terapinin uzunluğuna ve sıklığına karar verme gücünü kendilerinde görürlerse sürece katkıları daha çok olacaktır. Çiftlere uygun bir terapi ortamı sağlandıktan sonra bu ortamdan yeteri kadar faydalanmak çifte bağlı olup sorumluluk çiftin kendine aittir.

Evlilik Terapisti

Peki Neden Evlilik Terapisi?

Çocuk sahibi olma, gebelik, lohusalık, düşük ya da kürtajlar, hastalık dönemleri, yoğun ekonomik sıkıntıların varlığı, taşınma, mesleki konumdaki değişiklikler, emeklilik ve çocukların evden ayrılması ile evlilik sorunları daha çok gün yüzüne çıkmaktadır.Evlilik içinde bir sorun varlığında hem ebeveyn çocuk iletişimi olumsuz bir şekilde etkilenmekte hem de sosyal ve mesleki işlevsellikte kayıp yaşanmaktadır. Çiftler evlilik terapisine genellikle bir kriz anında ya da umutsuzlukta başvurmaktadırlar. Ancak sorunlar büyümeden , kriz anından önce alınan evlilik terapisi kırgınlıkları önlemekte, ilişkinin sağlığını korumakta hem de çiftin daha mutlu olmasını sağlamaktadır. Sevgi, saygı, hoşgörü çevçevesinde mutlu bir evlilik hayatı için sorunlarınızın büyümesini beklemeden lütfen evlilik terapistinize başvurunuz.