Uz. Dr. Fatma COŞAR

Psikiyatrist & Psikoterapist Uzm. Dr. Fatma COŞAR

Psikiyatrist, Psikoterapist , Evlilik-Çift Terapisti, Cinsel Terapist

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru unvanı alan Fatma Coşar, 2009 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır. Asistanlık eğitimi süresince yataklı psikiyatri servisinde, genel psikiyatri polikliniğinde, adli psikiyatri polikliniğinde ve özel dal polikliniklerinde çok sayıda hasta takip etmiştir. Ayrıca konsultan hekimlik yapmış, acil serviste, Nöroloji ve Çocuk Ergen Psikiyatri kliniklerinde çalışmıştır. 2015 yılında “Celal Bayar Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yeme Tutumları ile Bağlanma Stilleri ve Ayrılma Bireyselleşme Özellikleri Arasındaki İlişki” isimli uzmanlık tezini başarıyla tamamlayarak Şubat 2015’te girdiği uzmanlık sınavının ardından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Mecburi hizmetini Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tamamlamıştır. Mart 2018’den bu yana Osmaniye’de kendi özel kliniğinde çalışmaktadır.

Mesleğe başladığı andan itibaren çok sayıda eğitim, sempozyum, konferans, seminer ve kongreye hem dinleyici hem de konuşmacı olarak katılmış, 2016 yılında ise Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) ailesi ile tanışmıştır. Şu anda CİSED eğitmeni ve Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (International Integrative Cognitive Psychotherapy Institute-IICPI) Türkiye Genel Sekreteridir.

Katıldığı eğitimler arasında; Prof. Dr. Vamık Volkan tarafından verilen Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi; CİSED tarafından düzenlenen Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi; Cinsel Terapi Eğitimi, Psikoterapi Eğitimi, İleri Düzey Cinsel Terapi Eğitimi, Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi Eğitimi, Duygusal Şema Terapi Eğitimi; Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi, Varoluşçu Psikoterapi ve Logoterapi Eğitimi, Duygu Odaklı Psikoterapi Eğitimi, Umut Odaklı Evlilik Terapisi Eğitimi, Dinamik Kısa Süreli Psikoterapi Eğitimi, Metaforlarla Psikoterapi Eğitimi, Şema Terapi Eğitimi; Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi; Bağlanma-Bağımlılık Eğitimi; Halime Odağ Vakfı İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri ve Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi yer almaktadır.