Uz. Dr. Fatma COŞAR

Psikiyatrist & Psikoterapist Uzm. Dr. Fatma COŞAR

Psikiyatrist, Psikoterapist , Evlilik-Çift Terapisti, Cinsel Terapist

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanı alan Fatma Coşar, 2009 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır. Asistanlık eğitimi süresince yataklı psikiyatri servisinde, genel psikiyatri polikliniğinde, adli psikiyatri polikliniğinde ve özel dal polikliniklerinde çok sayıda hasta takip etmiştir. Ayrıca konsultan hekimlik yapmış, Acil Servis’de , Nöroloji ve Çocuk Ergen Psikiyatri kliniklerinde çalışmıştır. 2015 yılında “Celal Bayar Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin yeme tutumları ile bağlanma stilleri ve ayrılma bireyselleşme özellikleri arasındaki ilişki” isimli uzmanlık tezini başarıyla tamamlayarak Şubat 2015 ‘de girdiği uzmanlık sınavının ardından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Mecburi hizmetini Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tamamlamış, Mart 2018’den bu yana Osmaniye’de kendi özel kliniğinde çalışmaktadır. Mesleğe başladığı andan itibaren çok sayıda eğitim, sempozyum , konferans, seminer ve kongreye hem dinleyici hem de konuşmacı olarak katılmış , 2016 yılında ise CISED ailesi ile tanışmıştır . Şuanda CISED eğitmeni ve Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Entitüsü Türkiye Genel Sekreteridir.

Katıldığı eğitimler arasında;

 • Psikodinamik psikoterapi eğitimi; Prof. Dr. Vamık Volkan,
 • Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği,
 • Cinsel Terapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ,
 • Psikoterapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği,
 • İleri Düzey Cinsel Terapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği,
 • Mindfullness Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği,
 • Duygusal Şema Terapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ,
 • Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ,
 • Varoluşçu Psikoterapi ve Logoterapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği,
 • Duygu Odaklı Psikoterapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ,
 • Umut Odaklı Evlilik Terapisi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ,
 • Dinamik Kısa Süreli Psikoterapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği,
 • Metaforlarla Psikoterapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği,
 • Şema Terapi Eğitimi; Dr.Alp Karaosmanoğlu,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi; Prof. Dr Hakan Türkçapar,
 • Bağlanma-Bağımlılık, İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri; Halime Odağ Vakfı,
 • Madde bağımlılığı hekim eğitimi; Sağlık Bakanlığı