ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUKLARI

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUKLARIGösterilen herhangi bir fiziksel ya da nörolojik bozukluğa, yaygın gelişimsel bozukluğa, zihinsel geriliğe ve eğitim olanaksızlığına bağlı olmayan okul becerilerindeki uygunsuzluklar öğrenme bozukluğu olarak tanımlanır. Bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okumada , matematikte ya da yazılı anlatımda beklenmeyen bir başarısızlık söz konusudur. Epidemiyolojik çalışmalarda okuma bozukluğu prevelansı % 4-9 , matematik bozukluğu prevelansı % 3-7 arasındadır. Genetik, biyolojik, çevresel etmenler başta olmak üzere etyoloji multifaktöryeldir. DSM-5’de...

BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI

Beslenme ve yeme sorunları gelişimi normal olan bebek ve çocuklarda %25-45, gelişiminde gerilik olan bebek ve çocuklarda %80 oranında gözlenmektedir. Beslenme ve yeme sorunları genellikle 6 ay ve 4 yaş arasında başlangıç gösterir.Klinikte beslenme ve yeme sorunları şu şekilde karşımıza çıkar;Beslenme ve yeme becerilerinin gelişmemesi Bazı gıda maddelerinin ya da sıvı gıdaların alımında zorluk Belirli tat , duyusal faktörleri oluşturan besinlere karşı isteksizlik İştahsızlık Yeme davranışlarını kendini uyarma, kendini yatıştırmaya yönelik kullanmaPİKAGenellikle 2-3 yaşlarında görülen en az 1...

BEDENSEL BELIRTI BOZUKLUKLARI VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

SOMATİK BELİRTİ BOZUKLUĞUSomatik belirti ve somatizasyon herhangi bir organik neden ile açıklanamayan bedensel yakınmalardır. Hastalığın temelinde, biyolojik ve fizyolojik bir neden olmaksızın görülen ve rahatsızlık veren fiziksel yakınmalar yer alır.Aileleri refakatinde acil servislere başvuran gençlerin %20'sinde başvuruların altında yatan sebepler psikososyal ve duygusal nedenler olarak değerlendirilmektedir. Çocuk ve ergenlerde somatizasyon yaygınlığı %1 olarak tespit edilmiştir. Yaşları 12-16 arasında değişen gençlerde somatizasyon bozukluğu sıklığı kızlarda %11, erkeklerde %4 saptanmıştır.ETYOLOJİ-Nörofizyoloji: Olumsuz yaşam olaylarının ve psikososyal faktörlerin etkisi ile acı-ağrı reseptörlerinde aşırı...

TRİKOTİLLOMANİ

Saç Yolma Bozukluğu olarak da bilinen Trikotillomani ; tekrarlayan saç yolma ile karakterize olan ve kişide belirgin saç yitimi ile sonuçlanan süreğen gidişli, kişinin işlevselliğini bozan, tedavisi güç ruhsal bir bozukluktur. Bu kişilerde  en sık saç yolma görülürken,  kaş yolma, kirpik yolma, koltuk altı ve kasık bölgesi gibi vücudun farklı bölgelerinden de kılları yolma davranışı görülebilir. Olguların yarısından fazlasında birden fazla aktif çekme alanı bulunur. Saç yolma günün herhangi bir  saatinde ve kısa sürelerde gerçekleşse de  daha uzun da...

Antidepresanlar Hakkında

Psikiyatride ilaç kullanımının belirli ilkeleri vardır. Tedaviye başlamadan önce kişinin genel tıbbi durumu, depresyonunun ağırlığı, intihar düşünceleri ve planlarının olup olmadığı, belirtilerin süresi, yaşanan ruhsal sorunlar neticesinde ortaya çıkan işlevsellik kaybı ve daha pek çok değerlendirme yapılır. Tüm bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra belirti ve bulguların hastalık düzeyinde olduğu kanaatine varılırsa hastaya ilaç tedavisi başlanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus bir yaşam krizi ile ortaya çıkan geçici ruhsal belirtilerin ilaç tedavisi ile hafifletilmeye çalışılmasıdır ve bu tür uygulamalar doğru değildir.Antidepresanlar...

COVİD-19 ve Ruh Sağlığı

Solunum yolu pandemilerinde nöropsikiyatrik semptomların arttığı 19. yüzyıldan bu yana kaydedilmektedir. Bir yılı aşkın bir süredir yaşamakta olduğumuz Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Yaşanan kayıplar (maalesef kliniğe başvuran hastalarda da gördüğümüz gibi bir ailede birden fazla kayıpların olması) , ekonomik güçlükler,  belirsizlik, eğitim sisteminin aksaması, gençlerin üniversitelerden çıkıp aile evine dönmeleri, çiftlerin bireysel alanlarının kısıtlanması , sürekli bir arada yaşama zorunluluğu , uzun süreli yalnızlık, çocukların arkadaşları ile bir araya gelememesi, internet ortamında daha çok zaman...

NEREDEN ÇIKTI ŞİMDİ BU KÖTÜLÜK

Hoş geldin bebek, iyilik getirdin tüm ihtişamınla! İhtişam demişken sana bir sır vereyim mi? Kendin sandığın o dünya var ya sen o değilsin, o da sen değil. Ne yazık ki şu anki tümgüçlülüğün ile daha sen doğmadan yazılan yaşam öykünü yaşamak üzere çelişkilerin kucağına düşüverdin. Doğdun adın kondu, hatta belki de çoktan konulmuştu bile. Artık hazırsın! Bebek loading! Gelsin psikojenik DNA'lar, gelsin nesiller arası aktarımlar! “Hani ben iyilik getirmiştim nereden çıktı şimdi bunca kötülük?” dediğini duyar gibiyim. Senin dünyaya...

Vajina Fobisi , Vaka Örneği

45 yaşında erkek  hasta ,bekar, hiç evlenmemiş. Anne ve babasının evlenme baskılarına dayanamadığı için geldiğini belirten Ahmet Bey’in  hiç romantik ya da cinsel bir ilişkisi olmamış.Üniversite döneminde bir kadına aşık olduğunu, ancak hiç bir zaman ona  açılamadığını, onunla konuşmayı düşündüğünde ise korku,yoğun kaygı hali, huzursuzluk, bulantı, çarpıntı, nefes darlığı yaşadığını belirtti. Ahmet Bey’in cinsel öyküsü alındığında cinsel isteğinin arttığı dönemlerde gece kaygı ve korku ile uyandığı, karanlık sokaklarda kaybolma ya da derin kuyulara düşme temalı tekrar eden rüyalarının olduğu...

Çirkin Bebek Doğurma Fobisi

Aliye, 36 yaşında,36 yaşında kadın hasta , 21. gebelik haftasında bebeğini  dünyaya getirmek istemediği için yoğun suçluluk hissi  ile tarafıma başvurdu. Doğum sürecini ve sonrasını düşündüğünde çarpıntı, terleme, baş dönmesi, bulantı, kusma, yüzünde uyuşma yaşıyor, “bebek çirkin doğacak , yüzü aklıma geldiği zaman  yerimde duramıyorum” şeklinde ifade ediyordu.Yıllarca bir gün bebeği olursa çirkin olacağına inanmış , bu nedenle 35 yaşına kadar evlenmemişti.  Öyküsünde erkek  olan ikizinin  ölü doğduğunu, annesine bebeği göstermediklerini, anneannesinin  ise annesini teselli etmek adına  “ kız...

Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya nervoza, genellikle ergen ve genç erişkin kadınlarda görülen kilo alma korkusu yüzünden bilinçli olarak zayıf kalma çabaları ile giden bir yeme bozukluğudur. Anoreksik bireylerde zayıflığa önüne geçilemez bir istek ve şişmanlığa karşı hastalık derecesine varan bir korku mevcuttur. Ayrıca hastalığa şiddetli açlıktan kaynaklanan tıbbi belirti ve bulgular eşlik etmektedir.Anoreksiya nervozanın en çok 15-24 yaşlarındaki kızlarda görüldüğü bildirilmiş olup erkek hastalara da rastlanmaktadır. Sanayileşme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, kent yaşamı, medya etkisi ve kültürler arası etkileşimlerin yaygınlaşması anoreksiya nervoza yaygınlığındaki...

Çocuk ve Ergenlerde Görülen Kaygı Bozuklukları

SELEKTİF MUTİZM (SEÇİCİ KONUŞMAZLIK) Selektif mutizim daha çok erken çocukluk çağında izlenen nadir görülen bir psikiyatrik bozukluktur.Ortalama başlangıç yaşı 2.7-4.1’dir. Tedavi başvuruları başlangıç yaşına göre daha geçtir. Tanı koyabilmek için konuşamama belirtilerinin okulun ilk bir ayı hariç olmak üzere en az bir ay sürmesi gerekir.Selektif Mutizm , konuşma yeteneği olan bir çocuğun bazı ortamlarda konuşamaması ile karşımıza çıkan, işlevselliği ciddi bir biçimde etkileyen ve özellikle okul dönemlerinde aileleri endişeye sokan önemli bir klinik durumdur. Bu çocuklar kendilerini rahat hissettikleri kişilerin...

Uyku Uyanıklık Bozuklukları

Uyku bilinçlilik halinin farklı bir türü olup değişik nöron gruplarının etkilendiği, kompleks ve aktif bir süreçtir. Uyku bozukluklari çocuklarda en az %25 oranında görülmektedir.Uyku; NREM (non-rapid eye movement) ve REM (rapid eye movement) olmak üzere iki uyku evresinden oluşur. NREM uyku evresi N1-N2-N3 olmak üzere üç dönemden oluşur. N1-N2, yüzeyel uyku dönemi olup kişi uykudan kolaylıkla uyandırılabilir. N3, döneminde kişi uykudan zor uyandırılır, nabız ve solunum sayısı azalır, metabolizma yavaşlar, büyüme hormonu salınımı artar, dinlenmeyi sağlayan uyku dönemidir. REM...

Travma sadece acıtır mı?

Travma sadece acıtır mı? Bizleri büyüten bir yanı da var mıdır?Acı işledi iliklerimize... Biliyorum hiçbir söz ne  evladını kaybeden bir annenin acısını dindirmeye yetecek ne de saatlerce ızdırap içinde kıvranan bir çocuğun yaşadıklarını unutturacak. Biliyorum ki acı büyük, acı sonsuz, acı evrensel…Bir şey oldu saatler sonra…Küçük bir bebek  tanımadığı bir parmağa sımsıkı tutunarak ikinci kez doğdu. Derken bir diğeri … İşte tam o anda o minik eller umut oldu; bana, sana, bize…Nasıl ki ateş sadece düştüğü yeri değil  insan kalan herkesi yakıp...